Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

dla inwestorów z Ukrainy

Przedsiębiorstwa oraz doradcy skupieni wokół Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dla inwestorów z Ukrainy (CDI) od niemal 20 lat obsługują inwestycje podmiotów ukraińskich w Polsce. Naszą wielkim atutem jest skupienie grupy doradców (prawnych, biznesowych, ekonomicznych) posiadających doświadczenie w sektorze przemysłu, przetwórstwa, energetyki i nieruchomości, którzy od wielu lat doradzali z sukcesami przy inwestycjach ukraińskich w Polsce. Działamy pod szyldem CDI w dynamicznych zespołach doradczych tworzonych pod potrzeby Klienta i jego projektu.

Nasza działalność oparta jest na kilku filarach:

 1. Program rozwoju i inwestycji w Polsce.
  Nasi eksperci oferują wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji zakupu spółek, nieruchomości, aktywów przemysłowych i produkcyjnych w Polsce. Pracując od wielu lat dla spółek i inwestorów Ukraińskich - pomagamy połączyć wiedzę, doświadczanie z funkcjonowaniem w kulturze biznesowej i środowisku naszych partnerów z Ukrainy. Rozumiemy potrzeby naszych klientów!
 2. Wsparcie na miejscu.
  Jesteśmy przygotowani również na załatwienie wszelkich formalności związanych z organizacją przedsiębiorstwa w Polsce oraz organizacją życia rodzinnego (przygotowanie niezbędnych dokumentów, rekrutacja pracowników, znalezienie odpowiednich terenów inwestycyjnych, prace projektowe, budowlane i wykończeniowe, obsługa prawna, księgowa, reklamowa, szkoleniowa, tłumacz, opieka nad dziećmi itp.)
 3. Wymiana doświadczeń i kompetencji.
  Proponujemy też wymianę informacji o nowych technologiach, dostępnych obszarach inwestycji oraz nowych trendach rynkowych poprzez rozmowy bilateralne, kojarzenie biznesów, organizację wyjazdów studyjnych i konferencji.
 4. Programy finansowane z UE - bazy wiedzy.
  Dzielimy się wiedzą w zakresie możliwych do uzyskania środków z UE na rozwój przedsiębiorstwa, prace badawczo-rozwojowe czy wdrożeniowe. Oferujemy pomoc w pozyskaniu finansowania dla zainteresowanych przedsiębiorców oraz nadzór nad projektami.
 5. Znalezienie ścieżek rozwoju biznesowego dostosowanych do wymogów regulacyjnych.
  Pomagamy naszym Klientom inwestującym w Polsce wdrażać wymogi regulacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju, ESG, Taksonomii oraz innych wymogów regulacji rynku wspólnotowego.
 6. Polityka energetyczna i transportowa.
  Skupiamy ekspertów, którzy zaangażowani są w tworzenie rozwiązań sektorowych i biznesowych dla sektora transportu, infrastruktury i energetyki. Pomagamy zrozumieć potrzeby wpływu sektora energetycznego na środowisko przy zapewnieniu stałego wzrostu efektywności energetycznej.

CDI Tworzą:

Europejska Agencja Rozwoju - gdzie w osobie pana Prezesa Mirosława Kopika skupia się doświadczanie rynkowe, wiedza i dynamika działania z szerokim doświadczeniem w zakresie tworzenia strategii rozwojowych opartych na pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Zespół Agencji oferuje doradztwo w zakresie możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, a także tworzenie wniosków, biznes planów, analiz i prognoz finansowych. W przypadku realizacji dużych projektów, zapewnia wsparcie w zakresie zarządzania i rozliczania projektów. EAR oferuje również realizację kompleksowych projektów usług rozwojowych dla firm (szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring) realizowanych ze środków UE.

Kancelaria J. Bójko i Wspólnicy - w której mec. Justyna Bójko (Partner Zarządzający) i Mec. Krzysztof Feluch od ponad 20 lat prowadzą praktykę we wspieraniu ukraińskich inwestorów w inwestycjach w sektor stalowy, stoczniowy, hutniczy i energetyczny. Pani mec. Bójko specjalizuje się jednocześnie w sprawach infrastruktury (w tym kolei, transportu intermodalnego) oraz inwestycji w portfele nieruchomościowe.

Niezależni doradcy:
- Mecenas Krzysztof Feluch, od wielu lat doradza przy największych transakcjach zakupu i sprzedaży spółek i ich aktywów - w sektorze przemysłu ciężkiego, hutnictwa, infrastruktury .
- Mecenas Marek Sawicki, dysponuje szerokim doświadczeniem w pozyskiwaniu atrakcyjnych ofert sprzedaży nieruchomości i spółek, doradzając przy nabycia majątku (nieruchomości, aktywa spółek, zorganizowane części przedsiębiorstwa).

W ramach CDI nasi doradcy oferują:

- Pomoc w znalezieniu i weryfikację prawna oraz biznesową ofert w zakresie: nieruchomości, spółek, majątku produkcyjnego

- Przygotowanie inwestycji

- Analizy i raporty prawne, finansowe, gospodarcze

- Doradztwo w pozyskaniu dofinansowania

- Przeprowadzenie procesu nabycia

- Rejestracje, postepowania administracyjne przed sądami rejestrowymi

- Doradztwo prawne we wszystkich sprawach zwianych z inwestycjami majątkowymi

- Doradztwo przy zakładaniu spółek, sprawach organizacyjnych

- Pomoc w pozyskaniu partnerów, kontrahentów i dostawców

- Reprezentację przed sądami i urzędami

- Współpraca w przygotowaniu dokumentów i reprezentacja przed organami UE

- Tworzenie wniosków o dotację z UE oraz usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo biznesowe…)

Sektory, w których doradzamy:

- transakcje

- nieruchomości

- przemysł ciężki

- energetyka

- infrastruktura

- defence

- transport kolejowy

- nabycia spółek i majątku

- budownictwo

Nasi partnerzy

Portal powstał dzięki wsparciu

Skip to content