Tereny inwestycyjne

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Partnerstwo biznesowe

Zgłoś teren inwestycyjny

Jeśli posiadasz nieruchomości lub tereny, które są atrakcyjne z punktu widzenia biznesu, zachęcamy do podzielenia się nami tą informacją, która może zainteresować potencjalnych inwestorów.

Dworek

Przeznaczenie: dowolne (hotel, restauracja, dom spokojnej starości, przychodnia, biuro, biblioteka, dom kultury, rezydencja mieszkalna…).

Grzybów

Przeznaczenie: aktywność gospodarcza (zabudowa produkcyjna, składy, magazyny, etc.).

Oblęgorek

Przeznaczenie: tereny działalności gospodarczej.

Kielce Malików

Przeznaczenie: Nieuciążliwa produkcja, magazynowanie, usługi techniczne i ogólnomiejskie.

Nasi partnerzy

Portal powstał dzięki wsparciu

Polska-Ukraina-Świętokrzyskie.
Przestrzeń dla wspólnego biznesu

Zgłoś teren inwestycyjny

Prosimy o załączenie: mapki terenu, zdjęć terenu w tym zdjęć z drona.
Skip to content