Komisja Europejska rekomenduje otwarcie negocjacji z Ukrainą w sprawie akcesji

W przyjętym 8 listopada pakiecie „Rozszerzenie” Komisja Europejska zaleciła rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą i Mołdawią oraz przyznanie Gruzji statusu kraju kandydującego.

W sprawie Ukrainy Komisja Europejska przedstawiła szczegółową ocenę sytuacji i postępów czynionych przez ten kraj na drodze do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Uwzględniając dotychczasowe osiągnięcia Ukrainy, Komisja zarekomendowała Radzie Unii Europejskiej rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych i przyjęcie stosownych ram negocjacyjnych.

Rekomendacja Komisji jest bezpośrednią konsekwencją decyzji o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii. Przypomnijmy, że Ukraina wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie do UE 28 lutego 2022 r. jako zwieńczenia wieloletnich starań tego kraju o wejście do Wspólnoty. Oficjalny status państwa kandydującego Ukraina uzyskała 23 czerwca 2022 r.

Przedstawiciele Unii potwierdzili, że rząd Ukrainy dokonał znacznych postępów na drodze do wejścia do Wspólnoty wspominając m.in. reformy systemu sprawiedliwości, walkę z korupcją, ograniczenie wpływu oligarchów, wzmacnianie instytucji wewnętrznych i dostosowywanie prawa do dorobku prawnego UE.

Rekomendacje Komisji zostaną teraz rozpatrzone przez Radę, która podejmie decyzje w sprawie dalszych działań. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, Ukraina rozpoczęłaby formalne negocjacje akcesyjne skupione w grupach tematycznych (podstawy, rynek wewnętrzny, konkurencja i zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, zasoby, rolnictwo i spójność oraz stosunki zewnętrzne). Negocjacje w poszczególnych obszarach są następnie sprawdzane pod kątem spełnienia wymagań przez państwo kandydujące. Proces ma na celu dostosowanie polityki danego państwa do unijnych standardów.

Ukraina znajduje się obecnie u progu rozpoczęcia negocjacji i wprowadzania niezbędnych reform wewnętrznych, jednak należy pamiętać, że proces wdrażania standardów europejskich jest żmudny i wymaga wytężonej pracy we wszystkich obszarach podlegających ocenie. Ukraina wykazała jednak w ostatnich miesiącach wyjątkową determinację do wejścia do Wspólnoty.

W przypadku udanych negocjacji Ukrainę czeka jeszcze przekonanie wszystkich rządów państw Unii w Radzie Unii Europejskiej, które muszą wyrazić zgodę na jej przyjęcie.

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Nasi partnerzy

Portal powstał dzięki wsparciu

Skip to content