Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu

Na jeden dzień gmina Staszów stała się areną wymiany międzynarodowych doświadczeń biznesowych. 22 listopada 2023 r., w kompleksie konferencyjnym „Zakątek Świętokrzyski – Piramida” w Grzybowie, odbyła się międzynarodowa konferencja gospodarcza „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”. Ponad 150 osób ze środowiska biznesu polskiego i ukraińskiego zjawiło się by wysłuchać prelekcji, nawiązywać kontakty i poszukiwać wspólnych ścieżek rozwoju.

Konferencja polsko-ukraińska zorganizowana w Grzybowie była skierowana do przedstawicieli biznesu ukraińskiego planujących rozwój swojej działalności gospodarczej poza granicami Ukrainy, osób, które obecnie przebywają w Polsce i chciałyby prowadzić swoją działalność w województwie Świętokrzyskim oraz Polaków i Ukraińców, chcących nawiązać relacje biznesowe w Polsce lub w Ukrainie.

W konferencji w gminie Staszów udział wzięli przedstawiciele środowiska biznesu z całej Polski i Ukrainy oraz władze lokalne i samorządowe. Spotkanie rozpoczęła wizyta studyjna, podczas której zaprezentowano zainteresowanym tereny inwestycyjne gminy Staszów, w tym także tereny przewidziane pod budowę kolejowego portu przeładunkowego. Następnie, po rejestracji wszystkich gości, odbyła się część właściwa spotkania.

Gości przywitał Dyrektor Przedstawicielstwa w Kielcach Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Mirosław Kopik. Konferencję otwierali także prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota i burmistrz miasta i gminy Staszów dr Leszek Kopeć. Następnie głos zabrał Marcin Szmel z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który wygłosił referat otwierający konferencję pn. „Cztery przyszłości Ukrainy”.

Dalsza część konferencji odbyła się w 3 panelach dyskusyjnych, w których udział brali prelegenci zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Pierwszy panel dotyczył perspektyw oraz możliwości polskiego i ukraińskiego biznesu, w tym między innymi uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Ukrainie, instrumentów finansowych, czy biznesu w sektorze handlu i energetyki. Dyskusje w drugim panelu dotyczyły potencjału województwa świętokrzyskiego i możliwości inwestycyjnych lokalnych firm. Tematem były także instrumenty wsparcia biznesu z obu krajów oraz bariery, z którymi boryka się biznes ukraiński.

W trzecim panelu dyskusyjnym rozmawiano o porcie przeładunkowym w Grzybowie oraz możliwościach inwestycyjnych Staszowa i województwa świętokrzyskiego. Mowa była także o polsko-ukraińskim portalu gospodarczym www.wrotabiznesu.pl, w którym zostaną zaprezentowane możliwości inwestycyjne oraz potencjał naszego województwa, a także przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą gospodarczą polsko-ukraińską. W tej części konferencji prelegentem był burmistrz Leszek Kopeć, który zaprezentował uczestnikom możliwości inwestycyjne gminy Staszów i mówił o porcie przeładunkowym, który ma powstać w Grzybowie. – Na port przeładunkowy gmina Staszów otrzymała prawie 50 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych. Terminal ma być przystosowany do przewozu towarów z wykorzystaniem transportu kolejowego i samochodowego. Na 60 hektarowej działce powstaną bocznica kolejowa, szerokiego i normalnego toru, hale magazynowe, a nawet zakłady przetwórcze – zapowiadał inwestycję Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

W trakcie konferencji, jak i po jej zakończeniu, trwały ożywione rozmowy B2B. Podczas wydarzenia można było obejrzeć wernisaż prac Tadeusza Blicharza. Jeden z obrazów artysty można było wylosować podczas przerwy kawowej w loterii wizytówkowej. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z dużą frekwencją oraz faktem, że konferencja okazała się dużym sukcesem, organizatorzy postanowili nadać wydarzeniu charakter cykliczny i zorganizować ją także w przyszłym roku.

Organizatorem wydarzenia była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Przedstawicielstwo w Kielcach, Europejska Agencja Rozwoju oraz Urząd Miasta i Gminy w Staszowie. „Złotym Partnerem” została Enea Elektrownia Połaniec, a Partnerami: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski, Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o., Balkar Technology Sp. z o.o., Cass Construction And Steel Structures Sp. z o.o., „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk, Elpologistyka Sp. z o.o., Nolen Sp. z o.o., Forprestige Sp. z o.o., Pixelis Agencja Interaktywna, Timagra Sp. z o.o., Wonders Fashion Anna Wesołowska, Kancelaria J. Bójko i Wspólnicy (JBW) oraz inne podmioty zaangażowane w organizację konferencji lub wsparcie finansowe świętokrzysko-ukraińskiego portalu gospodarczego www.wrotabiznesu.pl.

Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Świętokrzyski Klaster Kompetencji, Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju, Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej oraz Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój.

Wspomnieli o nas również: Powiat.busko.pl, Staszow.pl, Solec-zdroj.pl

Źródło: staszow.pl

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Nasi partnerzy

Portal powstał dzięki wsparciu

Skip to content