VIII Kijowskie Forum Inwestycyjne

Na 16 listopada 2023 r. zaplanowano w Brukseli rozpoczęcie VIII Kijowskiego Forum Inwestycyjnego. Tematem przewodnim spotkania jest powojenna odbudowa Kijowa, jak również jego modernizacja w oparciu o światowe narzędzia inwestycyjne.

Wśród głównych celów forum organizatorzy wymienili m.in. współpracę inwestorów w celu odbudowy i modernizacji miasta, współdziałanie sektora publicznego i prywatnego czy współpracę pomiędzy miastami w zakresie wyzwań związanych z inwestycjami.

Jedną z głównych myśli przyświecających organizatorom spotkania jest wzmocnienie pozycji Kijowa na ekonomicznej mapie Europy i podkreślenie dążenia miasta do bycia stolicą jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

W programie wydarzenia zaplanowano wystąpienia ukraińskich i europejskich polityków, samorządowców, ekonomistów, inwestorów i aktywistów. W programie forum znalazły się dyskusje w czterech panelach dotyczących kooperacji między miastami, decentralizacji jako kluczowego składnika rozwoju regionalnego, inwestycji i zrównoważonej transformacji oraz budowania zrównoważonych, zorientowanych na człowieka metropolii.

Dodatkowo uczestnicy mogą wziąć udział w sesjach tematycznych poświęconych analizie makroekonomicznych prognoz dotyczących odbudowy Ukrainy i Kijowa w latach 2023-2030 oraz badaniu potencjału inwestowania zaangażowanego społecznie dla inkluzywnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego Ukrainy.

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Nasi partnerzy

Portal powstał dzięki wsparciu

Skip to content